DAŇ Z NEMOVITOSTI

13.01.2020

A máme tu leden. Konečně je po svátcích a můžeme úspěšně zahájit nový rok. Pevně věřím, že jste všichni vykročili pravou nohou a všem se bude v roce 2020 dařit. 

Ale co nám leden přináší? Toto se bude především týkat lidí, kteří prodali či koupili v loňském roce tj. 2019 nemovitost. Mnozí z vás už o tom jistě slyšeli, ale opakování je matka moudrosti. 

Co to vůbec je  daň z nemovitosti? 

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci.  

Tato daň se hradí 1x ročně!!! 

Daňové přiznání musí být podáno do 31. 1. 2020 !!!

Prodávající: 

Je třeba, abyste podali finančnímu úřadu oznámení formou daňového přiznání, že jste prodali Vaši nemovitost, a tím se u Vás změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně (dle § 13a, zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí). V případě, že nemáte už jinou nemovitost v příslušném kraji, do které původně prodaná nemovitost patřila, zašlete příslušnému finančnímu text dopisu ( na vyžádání ráda zašlu). V případě, že máte ještě další nemovitosti v tomto kraji, je třeba zaslat na finanční úřad tzv. Dílčí daňové přiznání. Tyto úkony je nutné vykonat nejpozději do 31. 1. 2019.


Kupující:

Je třeba, abyste podali finančnímu úřadu oznámení formou daňového přiznání, že se změnili okolnosti rozhodné pro stanovení daně (dle § 13a, zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí). Daňové přiznání (příp. dílčí daňové přiznání) je nutné podat finančnímu úřadu.


POZOR!!!!

Spoustu lidí netuší, že se jich tato daňová povinnost týká ikdyž třeba jen na dříve přiznané nemovité věci provedli nástavbu, přístavbu nebo ji částečně zlikvidovali, a to když tím došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Přiznání je nutné podat i po kolaudaci stavby!!!

Veškeré další informace vám rádi poskytnou na finančních úřadech.